Over Landschapsobservatorium

Het Landschapsobservatorium is een vindplaats waar gegevens over het landschap en de ontwikkelingen ervan worden weergegeven. Lees verder
 

Report en presentations international conference on landscape observatories
9 and 10 February 2017

Photos international Conference on Landscape Observatories
9 February 2017

Uitgelicht

08-11-2018 - De Commissie m.e.r. (milieu effect rapportage) heeft het aangepaste milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Noord-Brabant beoordeeld.... Lees meer

08-11-2018 - De Federatie ruimtelijke kwaliteit stelt dat de nieuwe omgevingswet grote risico’s inhouden voor de kwaliteit van de leefomgeving.... Lees meer

Meer nieuws

Waarnemingen in het veld

>

Kwaliteit van landschap wordt met diverse instrumenten gemeten en gemonitord. Lees verder.

Waarnemingen bij overheden

>

De staat van het landschap wordt voor een groot deel bepaald door het beleid dat overheden hiervoor formuleren. Lees verder.

Waarnemingen uit de samenleving

>

Uit alle delen van de samenleving wordt het landschap waargenomen, die reacties, meningen en opinies opleveren. Lees verder.