Over Landschapsobservatorium

Het Landschapsobservatorium is een vindplaats waar gegevens over het landschap en de ontwikkelingen ervan worden weergegeven. Lees verderNederlanders geven landschap rapportcijfer 6-, waar het eerder nog een ruime 7 was.

Uitgelicht

19-10-2016 - Staatssecretaris van Dam van Economische Zaken heeft op 18 oktober een Landschapsbrief geschreven aan de Tweede Kamer. De brief gaat over het landschapsbeleid op nationaal en provinciaal niveau en schets de huidige beleidssituatie. Van Dam geeft tevens aan dat het vervolgtraject van de visie op landschap wordt gecombineerd met het proces van de Nationale Omgevingsvisie.... Lees meer

23-09-2016 - De komende verkiezingen en vervolgens een nieuw kabinet bieden de kans meer richting te geven aan het leefomgevingsbeleid. Dit geldt onder meer voor de grote opgaven rond energietransitie, circulaire economie en de combinatie landbouw-natuur. Ook de toenemende sociaaleconomische verschillen binnen en tussen steden en regio’s in Nederland vragen om heldere uitspraken van de rijksoverheid.... Lees meer

Meer nieuws

Waarnemingen in het veld

>

Kwaliteit van landschap wordt met diverse instrumenten gemeten en gemonitord. Lees verder.

Waarnemingen bij overheden

>

De staat van het landschap wordt voor een groot deel bepaald door het beleid dat overheden hiervoor formuleren. Lees verder.

Waarnemingen uit de samenleving

>

Uit alle delen van de samenleving wordt het landschap waargenomen, die reacties, meningen en opinies opleveren. Lees verder.