Over Landschapsobservatorium

Het Landschapsobservatorium is een vindplaats waar gegevens over het landschap en de ontwikkelingen ervan worden weergegeven. Lees verder
 

Report en presentations international conference on landscape observatories
9 and 10 February 2017

Photos international Conference on Landscape Observatories
9 February 2017

Uitgelicht

22-09-2017 - In de duurzame troonrede die ieder jaar twee weken voor Prinsjesdag wordt uitgesproken, houdt Willem Ferwerda een warm pleidooi voor het weer bij elkaar brengen van ecologie en economie met landschap als basis. Centraal hierin staat het herstel van ecologische functies. Ferwerda noemt dat de ‘restauratie-economie’.... Lees meer

22-09-2017 - De provincie Groningen stelt voor de rest van 2017 € 1,1 miljoen beschikbaar voor aanleg en herstel van verschillende landschapselementen, zoals wierden, dijken, natuurvriendelijke oevers, poelen en kolken. Dit bedrag is gericht op het landschapsherstel in Noord- en Midden Groningen en komt als subsidie beschikbaar.... Lees meer

Meer nieuws

Waarnemingen in het veld

>

Kwaliteit van landschap wordt met diverse instrumenten gemeten en gemonitord. Lees verder.

Waarnemingen bij overheden

>

De staat van het landschap wordt voor een groot deel bepaald door het beleid dat overheden hiervoor formuleren. Lees verder.

Waarnemingen uit de samenleving

>

Uit alle delen van de samenleving wordt het landschap waargenomen, die reacties, meningen en opinies opleveren. Lees verder.