Over Landschapsobservatorium

Het Landschapsobservatorium is een vindplaats waar gegevens over het landschap en de ontwikkelingen ervan worden weergegeven. Lees verder
 

Report en presentations international conference on landscape observatories
9 and 10 February 2017

Photos international Conference on Landscape Observatories
9 February 2017

Uitgelicht

18-02-2021 - Natuur en landschap leveren veelal ongemerkt goederen en diensten aan de maatschappij en economie, zoals kustbescherming door de duinen, bestuiving van voedselgewassen door insecten en de levering van schoon drinkwater door het bodemecosysteem.... Lees meer

29-01-2021 - Zandwegen in het agrarisch gebied hebben vaak een hoge cultuurhistorische, landschappelijke en daarmee ook recreatieve waarde.... Lees meer

Meer nieuws

Waarnemingen in het veld

>

Kwaliteit van landschap wordt met diverse instrumenten gemeten en gemonitord. Lees verder.

Waarnemingen bij overheden

>

De staat van het landschap wordt voor een groot deel bepaald door het beleid dat overheden hiervoor formuleren. Lees verder.

Waarnemingen uit de samenleving

>

Uit alle delen van de samenleving wordt het landschap waargenomen, die reacties, meningen en opinies opleveren. Lees verder.