Over Landschapsobservatorium

Het Landschapsobservatorium is een vindplaats waar gegevens over het landschap en de ontwikkelingen ervan worden weergegeven. Lees verder
 

Report international conference on landscape observatories
9 and 10 February 2017

Photos international Conference on Landscape Observatories
9 February 2017

Uitgelicht

20-02-2017 - Op 17 februari jl. is de startnota van de Nationale Omgevingsvisie (Novi) verschenen. De startnota schetst de strategische opgaven in de leefomgeving die noodzaken tot het vinden van meer samenhangende oplossingen, waarbij een integrale aanpak meerwaarde kan hebben. De Omgevingswet, die in voorbereiding is, vraagt om een integrale nationale visie op de leefomgeving.... Lees meer

31-01-2017 - Onder deze titel verscheen op 25 januari in Trouw een verdiepingsartikel over het gebrek aan bescherming voor landschappen in Nederland. Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL, geeft er in aan dat ondanks de ondertekening van de Europese Landschapsconventie Nederland geen gevolg geeft aan het hierin vastgelegde recht van burgers op bescherming van het landschap.... Lees meer

Meer nieuws

Waarnemingen in het veld

>

Kwaliteit van landschap wordt met diverse instrumenten gemeten en gemonitord. Lees verder.

Waarnemingen bij overheden

>

De staat van het landschap wordt voor een groot deel bepaald door het beleid dat overheden hiervoor formuleren. Lees verder.

Waarnemingen uit de samenleving

>

Uit alle delen van de samenleving wordt het landschap waargenomen, die reacties, meningen en opinies opleveren. Lees verder.