Over Landschapsobservatorium

Het Landschapsobservatorium is een vindplaats waar gegevens over het landschap en de ontwikkelingen ervan worden weergegeven. Lees verder
 

Report en presentations international conference on landscape observatories
9 and 10 February 2017

Photos international Conference on Landscape Observatories
9 February 2017

Uitgelicht

06-10-2017 - In 1974  fotografeerde Reinjan Mulder het Nederlandse landschap vanaf 52 willekeurig gekozen punten in de vier windrichtingen. In 2016 wijdde het Rijksmuseum er een tentoonstelling aan. Dat was voor Rijksadviseur Berno Strootman aanleiding voor een nieuw experiment. Hij gaf Cleo Wächter opdracht tot herfotografie. Vanaf dezelfde positie heeft zij de punten in 2017 nogmaals gefotografeerd.... Lees meer

06-10-2017 - Overheden hebben ongeveer 30% van de grond in Nederland in bezit. Onderzoekers van WER (Wageningen) geven aan dat deze gronden nu nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving bieden. Daarbij valt te denken sociaal bosbeheer, aanleg tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte.... Lees meer

Meer nieuws

Waarnemingen in het veld

>

Kwaliteit van landschap wordt met diverse instrumenten gemeten en gemonitord. Lees verder.

Waarnemingen bij overheden

>

De staat van het landschap wordt voor een groot deel bepaald door het beleid dat overheden hiervoor formuleren. Lees verder.

Waarnemingen uit de samenleving

>

Uit alle delen van de samenleving wordt het landschap waargenomen, die reacties, meningen en opinies opleveren. Lees verder.