Kijk op landschap

Landschap 

Er bestaan veel omschrijvingen van het begrip landschap. Het observatorium gaat uit van de definitie van de Europese Landschapsconventie: een gebied, zoals dat door mensen wordt waargenomen, waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen.  
 

Overal 

Landschap is overal: in de stad, op het platteland op bedrijventerreinen, in havengebieden, in een natuurreservaat. Maar landschap is niet overal hetzelfde. Sommige landschappen vinden we erg mooi, daar wandelen of fietsen we graag doorheen ter ontspanning. Andere landschappen spreken ons minder aan, daar zijn we alleen omdat we er moeten zijn, bijvoorbeeld op weg per auto naar onze bestemming. Wat maakt dat we het ene landschap meer en het andere minder kwaliteit toekennen? 
 

Kwaliteit 

Het werken aan landschapskwaliteit vraagt een gezamenlijke aanpak, met de inbreng van bewoners, professionals en bestuurders. Daarbij is het nodig dat mensen van verschillende disciplines samenwerken en weet hebben van elkaars kunnen. Het landschapsobservatorium wil bijdragen aan het bespreekbaar maken van kwaliteiten van het landschap  

-  "Visie op landschapskwaliteit - Identiteit en duurzaamheid als dragers van het landschap".