Nieuwsoverzicht

20-02-2017 - Op 17 februari jl. is de startnota van de Nationale Omgevingsvisie (Novi) verschenen. De startnota schetst de strategische opgaven in de leefomgeving die noodzaken tot het vinden van meer samenhangende oplossingen, waarbij een integrale aanpak meerwaarde kan hebben. De Omgevingswet, die in voorbereiding is, vraagt om een integrale nationale visie op de leefomgeving. ... Lees meer

31-01-2017 - Onder deze titel verscheen op 25 januari in Trouw een verdiepingsartikel over het gebrek aan bescherming voor landschappen in Nederland. Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL, geeft er in aan dat ondanks de ondertekening van de Europese Landschapsconventie Nederland geen gevolg geeft aan het hierin vastgelegde recht van burgers op bescherming van het landschap. ... Lees meer

31-01-2017 - Op 25 januari jl. heeft Natuurmonumenten een aanvalsplan gelanceerd om het Nederlandse landschap te redden. Het plan is door directeur Marc van den Tweel overhandigd aan staatsecretaris Van Dam (Economische Zaken). Het landschap en de natuur staan zwaar onder druk door de aanleg van bedrijventerreinen en snelwegen, intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing. ... Lees meer

11-01-2017 - Het gaat niet goed met de natuurlijke leefgebieden in Europa. Dat valt te concluderen uit een onderzoek naar 475 leefgebieden dat in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd door onder andere Wageningen Environmental Research en IUCN. ... Lees meer

21-12-2016 - Landschapselementen in het landelijk gebied zijn belangrijk. Zowel de Landschapsbrief van de staatssecretaris van EZ van oktober 2016, als het advies ‘Verbindend landschap’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur van november 2016 onderstreept het belang van het landschap. ... Lees meer