Nieuwsoverzicht

06-10-2017 - In 1974  fotografeerde Reinjan Mulder het Nederlandse landschap vanaf 52 willekeurig gekozen punten in de vier windrichtingen. In 2016 wijdde het Rijksmuseum er een tentoonstelling aan. Dat was voor Rijksadviseur Berno Strootman aanleiding voor een nieuw experiment. Hij gaf Cleo Wächter opdracht tot herfotografie. Vanaf dezelfde positie heeft zij de punten in 2017 nogmaals gefotografeerd. ... Lees meer

06-10-2017 - Overheden hebben ongeveer 30% van de grond in Nederland in bezit. Onderzoekers van WER (Wageningen) geven aan dat deze gronden nu nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving bieden. Daarbij valt te denken sociaal bosbeheer, aanleg tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte. ... Lees meer

22-09-2017 - In de duurzame troonrede die ieder jaar twee weken voor Prinsjesdag wordt uitgesproken, houdt Willem Ferwerda een warm pleidooi voor het weer bij elkaar brengen van ecologie en economie met landschap als basis. Centraal hierin staat het herstel van ecologische functies. Ferwerda noemt dat de ‘restauratie-economie’. ... Lees meer

22-09-2017 - De provincie Groningen stelt voor de rest van 2017 € 1,1 miljoen beschikbaar voor aanleg en herstel van verschillende landschapselementen, zoals wierden, dijken, natuurvriendelijke oevers, poelen en kolken. Dit bedrag is gericht op het landschapsherstel in Noord- en Midden Groningen en komt als subsidie beschikbaar. ... Lees meer

14-09-2017 - Op de derde dinsdag van september organiseert de Landschapstriënnale 2017 net als in 2014 de Landschapstroonrede. ... Lees meer