Nieuwsoverzicht

11-04-2017 - Het informatiecentrum van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) is omgedoopt tot landschapsmuseum. Dit museum dat is gehuisvest in en rondom het monumentale Huize Wylerberg in Beek-Ubbergen, toont de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap en de inspanningen van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap om het te herstellen, beschermen en behouden. ... Lees meer

30-03-2017 - Het Overlegorgaan van Nationaal Park Drentsche Aa heeft de Landschapsvisie 2.0 vastgesteld. De oude versie dateerde uit 2004 en was toe aan een actualisatie. Beide landschapsvisies zijn opgesteld door Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met de partners van het overlegorgaan, Staatsbosbeheer, waterschap Hunze en Aa’s, de provincie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, de gemeente, boeren, deskundigen en studenten van de Wageningen Universiteit. ... Lees meer

21-03-2017 - Het begrip bestaat al wat langer maar nu is er ook een boek uit met de titel ‘Landschapspijn’. Schrijfster Jantine De Boer wil daarmee de pijn delen die zij voelt bij de fundamentele veranderingen van het Friese landschap. Met het boek wil zij een dialoog op gang brengen en  mensen met landschapspijn besmetten om het probleem van onderaf op te kunnen lossen. ... Lees meer

06-03-2017 - Op landgoed Den Treek bij Amersfoort is een bos uit de laatste IJstijd in het veen gevonden. Het betreffen 160 dennen van bijna 13.000 jaar oud. De bomen zijn ontstaan tijdens een relatief warme, vochtige periode (Allerød) en omgewaaid in de koude, droge periode (Jonge Dryas) die daar weer op volgde. De vondst levert waardevolle informatie over het landschap uit die tijd en is bovendien van belang voor klimaatonderzoek. ... Lees meer

03-03-2017 - De Zuid-Hollandse gemeente Westland gaat een ‘leefomgevingsfonds’ oprichten. De gemeenteraad stemde op 21 februari unaniem in met een hierover ingediend voorstel. ... Lees meer