Nieuwsoverzicht

31-03-2021 - Tijdens de landelijke NOVI-Conferentie is de Monitor Landschap gepresenteerd. In de Nationale Omgevingsvisie is vastgelegd dat bij ontwikkelingen de kwaliteiten van een gebied centraal moeten staan. ... Lees meer

15-03-2021 - Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft op donderdag 11 maart het ‘Aanvalsplan voor Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen’ aangeboden. ... Lees meer

09-03-2021 - Op woensdag 3 maart ondertekenden de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het rijk de samenwerkingsafspraken bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI is de langetermijnvisie van het rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. ... Lees meer

18-02-2021 - Natuur en landschap leveren veelal ongemerkt goederen en diensten aan de maatschappij en economie, zoals kustbescherming door de duinen, bestuiving van voedselgewassen door insecten en de levering van schoon drinkwater door het bodemecosysteem. ... Lees meer

29-01-2021 - Zandwegen in het agrarisch gebied hebben vaak een hoge cultuurhistorische, landschappelijke en daarmee ook recreatieve waarde. ... Lees meer