Nieuwsoverzicht

13-07-2017 - Op 9 en 10 februari jl. hebben LandschappenNL, IPO en RCE in samenwerking met de netwerken CIVILSCAPE en UNISCAPE, namens het Nederlandse Landschapsobservatorium een internationale conferentie georganiseerd. Veel voorbeelden van landschapsobservatoria uit allerlei streken van Europa zijn hierbij gepresenteerd en besproken. ... Lees meer

29-06-2017 - Enkele gemeenten, LTO en Agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek vinden de huidige meetmethode voor de landbouw een bedreiging voor het landschap. De methode geeft een vertekening van de beteelbare oppervlakte, waarvoor boeren Europese subsidie ontvangen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid. ... Lees meer

22-06-2017 - De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft op 21 juni de kaart Panorama Landschap gepubliceerd. Deze kaart bestaat uit 78 regionale karakterschetsen. ... Lees meer

11-04-2017 - Het informatiecentrum van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) is omgedoopt tot landschapsmuseum. Dit museum dat is gehuisvest in en rondom het monumentale Huize Wylerberg in Beek-Ubbergen, toont de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap en de inspanningen van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap om het te herstellen, beschermen en behouden. ... Lees meer

30-03-2017 - Het Overlegorgaan van Nationaal Park Drentsche Aa heeft de Landschapsvisie 2.0 vastgesteld. De oude versie dateerde uit 2004 en was toe aan een actualisatie. Beide landschapsvisies zijn opgesteld door Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met de partners van het overlegorgaan, Staatsbosbeheer, waterschap Hunze en Aa’s, de provincie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, de gemeente, boeren, deskundigen en studenten van de Wageningen Universiteit. ... Lees meer