Nieuwsoverzicht

17-09-2018 - Minister Schouten van LNV heeft 8 september jl. haar landbouwvisie gepresenteerd. Daarin ligt een grote nadruk op de omslag naar kringlooplandbouw. ... Lees meer

17-09-2018 - De provincie Noord-Brabant verleent € 150.000 voor de aanleg van in 14 extra tiny forests in nog eens 7 gemeenten. ... Lees meer

17-09-2018 - De gemeente Mook en Middelaar in het uiterste noorden van Limburg gaat een deel van de historische Maasheggen opknappen en maakt daar € 12.500 euro voor vrij. ... Lees meer

11-09-2018 - Het nieuwe Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is uit. Hierin staat hoeveel tijd en geld het kost om specifieke onderdelen van natuur, bos en landschap(selementen) te beheren. ... Lees meer

10-09-2018 - In het advies Landschapspark Zuidvleugel (juli 2018) beveelt Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland, Harm Veenenbos aan om een groenblauwe hoofdstructuur te verankeren in ruimtelijk beleid. ... Lees meer