Nieuwsoverzicht

21-03-2017 - Het begrip bestaat al wat langer maar nu is er ook een boek uit met de titel ‘Landschapspijn’. Schrijfster Jantine De Boer wil daarmee de pijn delen die zij voelt bij de fundamentele veranderingen van het Friese landschap. Met het boek wil zij een dialoog op gang brengen en  mensen met landschapspijn besmetten om het probleem van onderaf op te kunnen lossen. ... Lees meer

06-03-2017 - Op landgoed Den Treek bij Amersfoort is een bos uit de laatste IJstijd in het veen gevonden. Het betreffen 160 dennen van bijna 13.000 jaar oud. De bomen zijn ontstaan tijdens een relatief warme, vochtige periode (Allerød) en omgewaaid in de koude, droge periode (Jonge Dryas) die daar weer op volgde. De vondst levert waardevolle informatie over het landschap uit die tijd en is bovendien van belang voor klimaatonderzoek. ... Lees meer

03-03-2017 - De Zuid-Hollandse gemeente Westland gaat een ‘leefomgevingsfonds’ oprichten. De gemeenteraad stemde op 21 februari unaniem in met een hierover ingediend voorstel. ... Lees meer

03-03-2017 - In Groesbeek wordt een uniek landschapselement aangelegd. Vrijwilligers leggen een zogenaamde 'Hidden Hedge' aan. Aansluitend op de bestaande faunapassage graven zij een 50 cm diepe greppel waarin een (verborgen) heg wordt geplant. ... Lees meer

28-02-2017 - De provincie Noord-Holland is een campagne gestart om te weten wat inwoners vinden van hun leefomgeving. ... Lees meer