Nieuwsoverzicht

29-01-2021 - Gedeputeerde Staten van Friesland hebben een startnotitie gemaakt voor een programma Landschap. ... Lees meer

29-01-2021 - Binnen drie jaar kunnen er in de provincie Utrecht 600.000 nieuwe bomen staan. ... Lees meer

17-11-2020 - In groene gebieden voelen mensen zich gelukkiger dan in bebouwde gebieden. Er zijn daarbij aanzienlijke verschillen bestaan tussen de diverse typen groene gebieden: in de duinen, aan het strand en op de hei zijn mensen gelukkiger dan in parken en het agrarisch gebied. ... Lees meer

26-10-2020 - In de nieuwe omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland zijn 32 landschappen aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. ... Lees meer

14-10-2020 - Met zijn promotieonderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Twentse landschap laat Harm Smeenge zien welke kansen de ontstaansgeschiedenis biedt voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied. ... Lees meer