Nieuwsoverzicht

08-11-2018 - De Commissie m.e.r. (milieu effect rapportage) heeft het aangepaste milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Noord-Brabant beoordeeld. ... Lees meer

08-11-2018 - De Federatie ruimtelijke kwaliteit stelt dat de nieuwe omgevingswet grote risico’s inhouden voor de kwaliteit van de leefomgeving. ... Lees meer

25-10-2018 - De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) starten met de agrarische natuurverenigingen een project om elzensingels en houtwallen te herstellen. ... Lees meer

25-10-2018 - Vanwege de kenmerkende aanpak om het landschap te beschermen heeft de gemeente Twenterand op 18 oktober de Landschapsprijs in Overijssel gekregen. ... Lees meer

12-10-2018 - De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar aan ondernemers voor het ontwikkelen van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. ... Lees meer