Nieuwsoverzicht

05-12-2019 - De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid een motie aangenomen om paal en perk te stellen aan de toename van het aantal grote bedrijfshallen voor logistieke bedrijven. ... Lees meer

28-11-2019 - Zes natuurorganisaties hebben het Plan Ruimte voor Levende Rivieren gelanceerd ... Lees meer

28-11-2019 - De coƶperatie Land van Ons wil door aankoop van een groot deel van het landbouwareaal de biodiversiteit en het landschap in Nederland gaan herstellen. ... Lees meer

25-11-2019 - In Nationaal Park Hollandse Duinen is gestart met een pilot Landschapsstrategie. Het Park wil daarmee werken aan de verbinding met de cultuurhistorische omgeving en met landelijke natuurkernen. ... Lees meer

18-11-2019 - De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 15 november haar advies over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uitgebracht ... Lees meer