Nieuwsoverzicht

11-09-2020 - Onderzoek van Direct Research, in opdracht van LTO Nederland geeft aan dat Nederlanders zich zorgen maken over de krimp van het groene landschap ... Lees meer

09-09-2020 - Bodems in Nederlands zakken sneller dan gedacht ... Lees meer

03-09-2020 - Het kabinet moet bodemdaling in veenweidegebieden tegen gaan, door op landelijk niveau doelen vast te stellen ... Lees meer

02-09-2020 - Gemeenten in Friesland voelen zich overvallen door de plannen van de provincie Fryslân om beperkingen op te leggen aan de realisatie van grootschalige zonneparken ... Lees meer

26-08-2020 - Het Compendium voor de Leefomgeving meldt dat de netto kosten van natuur en landschap in 2017, het meest recente meetjaar, € 908 miljoen bedroegen ... Lees meer