Nieuwsoverzicht

26-08-2020 - Het Compendium voor de Leefomgeving meldt dat de netto kosten van natuur en landschap in 2017, het meest recente meetjaar, € 908 miljoen bedroegen ... Lees meer

14-07-2020 - Samen met gemeenten en waterschappen heeft de provincie Noord-Brabant een regeling om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. ... Lees meer

06-07-2020 - Het CBS onderzoekt samen met Wageningen University & Research en in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een methode om natuurlijk kapitaal te meten. ... Lees meer

01-07-2020 - Architectuur Lokaal heeft de website Mijnomgevingsvisie.nl vernieuwd. Op deze site zijn 31 gemeentelijke omgevingsvisies te zien. Hierbij wordt tevens informatie gegeven over het gevolgde proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven. ... Lees meer

15-06-2020 - De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), samen met andere Europese landschapsorganisaties, de Europese Commissie en het Europees Parlement opgeroepen om het verdwijnen van het Europees cultuurlandschap en de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Het gaat slecht met de Europese boerenlandnatuur, stellen de landschapsorganisaties. ... Lees meer