Nieuwsoverzicht

30-11-2018 - Donderdag 23 november tekenden de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in het provinciehuis Lelystad de Green Deal Voedselbossen. ... Lees meer

27-11-2018 - De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 is gewonnen door het initiatief van het stedelijke beeklandschap bij de Sint Jansbeek in Arnhem. ... Lees meer

08-11-2018 - De Commissie m.e.r. (milieu effect rapportage) heeft het aangepaste milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Noord-Brabant beoordeeld. ... Lees meer

08-11-2018 - De Federatie ruimtelijke kwaliteit stelt dat de nieuwe omgevingswet grote risico’s inhouden voor de kwaliteit van de leefomgeving. ... Lees meer

25-10-2018 - De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) starten met de agrarische natuurverenigingen een project om elzensingels en houtwallen te herstellen. ... Lees meer