Nieuwsoverzicht

15-03-2019 - Natuurmonumenten heeft enquête over het landschap gehouden onder ruim 45.000 mensen. Uit deze grootste publieksraadpleging over ons landschap ooit, bleek dat 81% van de deelnemers zich zorgen maakt om het landschap. ... Lees meer

14-03-2019 - Het Rijk en de Provincie Groningen stellen bijna 15 miljoen euro beschikbaar om natuur en landschap te compenseren bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding van TenneT. ... Lees meer

04-03-2019 - De provincie Utrecht stelt ruimtelijke informatie, in de vorm van data, kaarten en geo-apps beschikbaar. ... Lees meer

04-03-2019 - De provincie Drenthe stelt vanaf maart 2019 een bedrag van € 20.000 beschikbaar voor groene burgerinitiatieven. ... Lees meer

04-03-2019 - De provincie Noord-Brabant, waterschap De Dommel en de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard gaan landschappelijke aanpassingen uitvoeren in het beeklandschap rond de Warmbeek en Tongelreep. ... Lees meer