Nieuwsoverzicht

21-01-2019 - De provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Lelystad en Zeewolde doen een oproep aan bewoners en organisaties om ideeën aan te leveren over nieuwe gebruiksvormen voor deze bijzondere dijk. ... Lees meer

14-01-2019 - Negen partijen hebben op 10 januari 2019 een manifest over de grote ruimtelijke transities in Brabant aangeboden aan Provinciale Staten. ... Lees meer

10-01-2019 - Uit een onderzoek in opdracht van Wonderwoods Development, uitgevoerd door PanelWizard onder ruim 1.077 Nederlanders, blijkt dat de natuur, het milieu en duurzaamheid zeer belangrijke thema's voor hen zijn. ... Lees meer

07-01-2019 - De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor tuinwallen op Texel. Voor de periode 2019-2024 is jaarlijks € 320.000 beschikbaar. ... Lees meer

07-01-2019 - Wageningen Environmental Research (WER) heeft een methode ontwikkeld om alle groene burgerinitiatieven in beeld te brengen ... Lees meer