Nieuwsoverzicht

03-09-2020 - Het kabinet moet bodemdaling in veenweidegebieden tegen gaan, door op landelijk niveau doelen vast te stellen ... Lees meer

02-09-2020 - Gemeenten in Friesland voelen zich overvallen door de plannen van de provincie Fryslân om beperkingen op te leggen aan de realisatie van grootschalige zonneparken ... Lees meer

26-08-2020 - Het Compendium voor de Leefomgeving meldt dat de netto kosten van natuur en landschap in 2017, het meest recente meetjaar, € 908 miljoen bedroegen ... Lees meer

14-07-2020 - Samen met gemeenten en waterschappen heeft de provincie Noord-Brabant een regeling om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. ... Lees meer

06-07-2020 - Het CBS onderzoekt samen met Wageningen University & Research en in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een methode om natuurlijk kapitaal te meten. ... Lees meer