Nieuwsoverzicht

11-09-2018 - Het nieuwe Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is uit. Hierin staat hoeveel tijd en geld het kost om specifieke onderdelen van natuur, bos en landschap(selementen) te beheren. ... Lees meer

10-09-2018 - In het advies Landschapspark Zuidvleugel (juli 2018) beveelt Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland, Harm Veenenbos aan om een groenblauwe hoofdstructuur te verankeren in ruimtelijk beleid. ... Lees meer

10-09-2018 - De Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR) 2018 is de vierde rapportage over het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het Rijk. In de SVIR is opgenomen dat landschap als beleidsveld geen rijkstaak meer is. ... Lees meer

07-09-2018 - Onder het thema ‘Nederland duurzaam vernieuwen’ heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze week de Balans voor de Leefomgeving 2018 gepubliceerd. ... Lees meer

31-08-2018 - De provincie Gelderland heeft 15 landschappen genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. In totaal waren 24 landschappen ingezonden. ... Lees meer