Nieuwsoverzicht

18-02-2019 - Wageningen Environmental Research heeft, samen met EIS Kenniscentrum insecten, Naturalis Biodiversity Center en Ecologica, de aanwezigheid van wilde bijen en zweefvliegen in verschillende landschapstypen in kaart gebracht. ... Lees meer

15-02-2019 - De provincie Utrecht heeft het moerasgebied De Westbroekse Zodden  benoemd tot aardkundig monument. ... Lees meer

11-02-2019 - Gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft op 5 februari 2019 een plan van aanpak vastgesteld voor een landschapsplan. ... Lees meer

24-01-2019 - Europa kent een breed scala aan landschappen variërend van de uitgestrekte Iberische open bossen tot onze eigen kenmerkende veenkoloniën. ... Lees meer

21-01-2019 - Om de grote transities op een integrale manier aan te pakken heeft de provincie Zuid-Holland een uitvoeringsagenda 2019 opgesteld. ... Lees meer