Nieuwsoverzicht

07-01-2019 - Met betrekking tot de openbare ruimte maken Nederlanders zich vooral druk over rotzooi op straat, vandalisme en slecht onderhouden groen. ... Lees meer

12-12-2018 - Met de lancering van Panorama Nederland heeft het College van Rijksadviseurs een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland gegeven. ... Lees meer

10-12-2018 - Veel Nederlandse natuurgebieden zijn in aanleg cultuurlandschappen met een lange ontwikkelingsgeschiedenis. ... Lees meer

06-12-2018 - Het inrichten en herstellen van natuurgebieden neemt volgend jaar overal in Brabant een grote vlucht. ... Lees meer

06-12-2018 - De Omgevingswet moet ruimte geven aan integrale initiatieven vanuit plattelandsgemeenschappen gericht op leefbaarheid in combinatie met verduurzaming. ... Lees meer