Nieuwsoverzicht

01-07-2020 - Architectuur Lokaal heeft de website Mijnomgevingsvisie.nl vernieuwd. Op deze site zijn 31 gemeentelijke omgevingsvisies te zien. Hierbij wordt tevens informatie gegeven over het gevolgde proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven. ... Lees meer

15-06-2020 - De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), samen met andere Europese landschapsorganisaties, de Europese Commissie en het Europees Parlement opgeroepen om het verdwijnen van het Europees cultuurlandschap en de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Het gaat slecht met de Europese boerenlandnatuur, stellen de landschapsorganisaties. ... Lees meer

08-06-2020 - Donderdag 4 juni hebben Eibert Jongsma namens Landschap Overijssel en Nico Versteeg namens provincie Overijssel hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor een streekeigen landschap in Overijssel: de Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer. ... Lees meer

05-06-2020 - Een groep van 24 Noord-Hollandse natuurorganisaties op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie steunt de provincie om ‘Bijzondere Provinciale Landschappen’ aan te wijzen. In deze gebieden moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld weidevogels en is woningbouw niet zomaar toegestaan. ... Lees meer

07-05-2020 - In april presenteerde rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn essay ‘De toekomst van Nederland’. ... Lees meer