Nieuwsoverzicht

25-10-2018 - Vanwege de kenmerkende aanpak om het landschap te beschermen heeft de gemeente Twenterand op 18 oktober de Landschapsprijs in Overijssel gekregen. ... Lees meer

12-10-2018 - De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar aan ondernemers voor het ontwikkelen van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. ... Lees meer

12-10-2018 - De toegenomen druk op het landschap vraagt om het nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies over landschapsmonitoring ... Lees meer

02-10-2018 - Volgens Het Louis Bolk Instituut (LBI) kan met het nieuwe landbouwbeleid dat de Europese commissie dit voorjaar presenteerde zo’n 20% van de doelen voor klimaat, bodem en biodiversiteit bereikt worden. ... Lees meer

17-09-2018 - Minister Schouten van LNV heeft 8 september jl. haar landbouwvisie gepresenteerd. Daarin ligt een grote nadruk op de omslag naar kringlooplandbouw. ... Lees meer