Nieuwsoverzicht

15-04-2020 - De provincie Utrecht heeft de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport online gezet ... Lees meer

08-04-2020 - Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen laat de Eerste en Tweede Kamer weten dat het niet haalbaar is om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden ... Lees meer

01-04-2020 - Onder die titel organiseert ROM/Stadszaken op 8 april a.s. een webdebat over de Regionale Energiestrategie (RES). ... Lees meer

11-03-2020 - Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Europese Landschapsconventie werd uitgebracht ... Lees meer

02-03-2020 - Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Goois Natuur Reservaat hebben hun visie en voorwaarden gepresenteerd voor de Regionale Energietransitie in Noord-Holland ... Lees meer