Nieuwsoverzicht

28-11-2019 - De coöperatie Land van Ons wil door aankoop van een groot deel van het landbouwareaal de biodiversiteit en het landschap in Nederland gaan herstellen. ... Lees meer

25-11-2019 - In Nationaal Park Hollandse Duinen is gestart met een pilot Landschapsstrategie. Het Park wil daarmee werken aan de verbinding met de cultuurhistorische omgeving en met landelijke natuurkernen. ... Lees meer

18-11-2019 - De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 15 november haar advies over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uitgebracht ... Lees meer

12-11-2019 - Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moet het Nederlandse landschap weer een volwaardige plek krijgen in het ruimtelijk beleid ... Lees meer

29-10-2019 - De snelle toename van (X)XL vastgoed heeft grote en negatieve impact op het landschap ... Lees meer