Nieuwsoverzicht

22-04-2020 - Boeren die hun vee in de wei willen laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig. ... Lees meer

16-04-2020 - De stichting Landschapstriënnale is op zoek naar een regio die de Landschapstriënnale 2023 gaat organiseren ... Lees meer

15-04-2020 - De provincie Utrecht heeft de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport online gezet ... Lees meer

08-04-2020 - Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen laat de Eerste en Tweede Kamer weten dat het niet haalbaar is om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden ... Lees meer

01-04-2020 - Onder die titel organiseert ROM/Stadszaken op 8 april a.s. een webdebat over de Regionale Energiestrategie (RES). ... Lees meer