Aandeel groen in Nederlandse tuinen

18-10-2019

De Nederlandse particuliere tuinen bestaan voor 36% uit vegetatie. Dat blijkt uit een data analyse door Deloitte in samenwerking met Climate Adaptation Services van 9,3 miljoen adressen. Omdat ook is berekend hoeveel oppervlakte de tuinen in totaal in beslag nemen is het mogelijk om te bepalen hoe groot het aandeel is dat verder vergroend zou kunnen worden, het vergroenings-potentieel. Voor heel Nederland komt dit vergroeningspotentieel neer op 1,4 miljard m2. Vegetatie in bewoond gebied zorgt voor verkoeling, goede afwatering, biodiversiteit en CO2-vermindering. Vooral in stedelijke gebieden zijn deze positieve effecten van vegetatie welkom. Op de interactieve kaart op de website van Deloitte zijn per gemeente gegevens te vinden van de tuinen. Zo verschillen de percentages van 11% groen in de minst groene gemeente tot 70% groen in de meest groene gemeente.

Meer info lees je hier: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/deloitte-analytics/deloitte-nl-sots-nederlandse-tuin-kan-bijna-drie-keer-groener-okt-2019.pdf