Aanvalsplan landschap van Natuurmonumenten

31-01-2017

Op 25 januari jl. heeft Natuurmonumenten een aanvalsplan gelanceerd om het Nederlandse landschap te redden. Het plan is door directeur Marc van den Tweel overhandigd aan staatsecretaris Van Dam (Economische Zaken). Het landschap en de natuur staan zwaar onder druk door de aanleg van bedrijventerreinen en snelwegen, intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing. Het aanvalsplan bevat o.a. een oproep aan overheden om regie te nemen en aanleg van bedrijventerreinen, infrastructuur en woningbouw volledig te compenseren door natuur. Het plan komt voort uit de streekconferenties die natuurmonumenten eerder organiseerde. Onder de titel ‘Bescherm ons Nederlandse landschap’ heeft natuurmonumenten een campagne opgezet, waarvoor tevens een handtekeningenactie is gestart.

Bekijk hier het aanvalsplan landschap van Natuurmonumenten.