Bijzondere landschappen in Noord-Holland

05-06-2020

Een groep van 24 Noord-Hollandse natuurorganisaties op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie steunt de provincie om ‘Bijzondere Provinciale Landschappen’ aan te wijzen. In deze gebieden moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld weidevogels en is woningbouw niet zomaar toegestaan. Wel roepen zij de provincie Noord-Holland op om de ontwikkeling van het landschap ook goed te regelen. De organisaties vragen bovendien om natuurgebieden óók onderdeel te maken van deze beschermde landschappen en om meer voorwaarden te stellen aan de locaties voor nieuwe windturbines en zonnevelden in Noord-Holland.
De ‘Bijzondere Provinciale Landschappen’ zijn onderdeel van de nieuwe Omgevingsverordening van de provincie. De verordening is een belangrijke set regels die het Noord-Hollandse landschap voor de toekomst veilig moet stellen. De provincie Noord-Holland heeft ervoor gekozen om alle bestaande regels over landschap samen te voegen en beschermde landschappen aan te wijzen. De organisaties steunen deze vereenvoudiging.
In het concept van de verordening waren provinciale regels over de plaatsing van windturbines en zonnevelden in bijzondere landschappen opgenomen. In de nu voorstelde versie zijn deze verdwenen. De locatiekeuze wordt aan lokale overheden overgelaten terwijl de plaatsing van windturbines vooral op provinciaal niveau moet worden afgewogen volgens de natuurorganisaties. Zij pleiten er in een zienswijze op de Omgevingsverordening Noord-Holland voor om plekken aan te wijzen waar windturbines en zonnevelden worden uitgesloten.