Bodemdaling in Nederland

09-09-2020

Bodems in Nederlands zakken sneller dan gedacht. Dat blijkt uit de nieuwe versie van de Bodemdalingskaart van Nederland van de TU Delft. Een van de oorzaken van de versnelde daling betreft de perioden van droogte die nu al enkele jaren optreden. De daling treft vooral de veengebieden in West- en Noord-Nederland. Door bemaling en het laag houden van grondwaterstanden oxideert het veen en klinkt het in. Het gevolg is niet alleen dat landbouwgronden steeds lager komen te liggen, maar ook dat infrastructuur en bebouwing verzakken. De schade wordt geraamd op tientallen miljarden euro’s. Daarnaast heeft de oxidatie van veen een negatieve impact op het klimaat vanwege de vrijkomende CO2.