Bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie

07-10-2020

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 een besparing van 49% CO2 moet worden gerealiseerd. Om is energie uit zon en wind nodig. Maar liefst 35 TerraWattuur moet daarvoor op land worden gewonnen. De afspraken hierover worden uitgewerkt in Regionale Energie Strategieën (RES), die gezamenlijk het gehele land omvatten.  De 30 RESsen hebben nu een eerste concept daarvoor opgeleverd. Niet overal zijn natuur en landschap daar al goed in opgenomen. Om in de vervolgfasen te zorgen voor een betere borging van de natuur- en landschapsbelangen hebben de Natuur- en Milieufederaties een aantal handvatten gepubliceerd als input voor de regio’s in de komende RES 1.0.