Breed gedragen ‘Aanvalsplan Landschapselementen’ gelanceerd

15-03-2021

Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft op donderdag 11 maart het ‘Aanvalsplan voor Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen’ aangeboden aan demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan Pieter van Geel voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord, en aan de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher als vertegenwoordiger van het Interprovinciaal Overleg. 

Het ‘Aanvalsplan voor Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen’  biedt concrete handvatten voor het versterken van landschapselementen, wat bijdraagt aan de grote maatschappelijke opgaven voor klimaat, biodiversiteit, omgevingsbeleid en bossenstrategie. De ambitie is 10% groenblauwe dooradering van het landelijk gebied. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wil deze ambitie samen met boeren en overheden en door stapeling van publieke en private middelen bereiken. Er wordt gepleit voor verankering van de doelen in het Omgevingsbeleid en voor het oprichten van een Landschapsfonds. Het Aanvalsplan gaat over kleine landschapselementen, zoals singels, bosjes, hagen, bermen, sloten en oevers. In de afgelopen eeuw is 60% van deze landschapselementen verloren gegaan. Achteruitgang van landschapselementen leidt direct tot achteruitgang van soorten. Daarom is het urgent om te werken aan herstel en uitbreiding.