Burgers willen betere natuurbescherming van Europa

09-05-2019

Europeanen willen dat de Europese Unie (EU) krachtiger optreedt voor natuurbescherming. Dat blijkt uit een enquête onder 27.000 mensen, onder wie 1044 Nederlanders. Vrijwel unaniem (96%) is men van mening dat milieubescherming een belangrijke taak is van de EU. Daarnaast hecht 71% veel belang aan natuurbeschermingsgebieden. Volgens de respondenten zijn de belangrijkste maatregelen die de EU zou moeten nemen het compenseren en herstellen van aangetaste natuur en het goed informeren van burgers over het belang van biodiversiteit.  In vergelijking met 2015 zijn  meer mensen vertrouwd met begrippen als biodiversiteit en het belang ervan (toename van meer dan 10%). De wens voor bescherming van biodiversiteit en het besef van de bedreigingen hiervan zijn onder de Nederlandse geënquêteerden sterker dan voor Europa gemiddeld.

Meer informatie vind je hier:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_nl.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/86271