Cijfers over maatschappelijke initiatieven voor natuur

01-04-2019

Wageningen University & Research heeft de maatschappelijk initiatieven op het gebied van natuur en biodiversiteit in kaart gebracht. Er is een grote diversiteit aan groene initiatieven, die daardoor zorgen voor synergie tussen natuur en economie. Burgerinitiatieven zijn meestal gering in omvang en vaak gelokaliseerd binnen de bebouwde kom. De impact er van is meestal lokaal en op landelijke schaal niet groot. Met name het aantal vrijwilligers bij terreinbeheerders die zich inzetten voor het doorgeven van waarnemingen en die afval opruimen neemt toe. Ook komen er steeds meer gecertificeerde bedrijven en producten waarbij duurzaamheidseisen voor behoud van natuur en biodiversiteit zijn opgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de WOT Natuur & Milieu en het Planbureau voor de Leefomgeving.