College van Rijksadviseurs: verdozing van het landschap moet stoppen

29-10-2019

De snelle toename van (X)XL vastgoed heeft grote en negatieve impact op het landschap. Deze zeer grote bedrijfshallen zijn grootverbruikers van landschap en infrastructuur, die door hun omvang moeilijk zijn in te passen op bestaande bedrijventerreinen. Het gevolg is dat ze nu als enorme, raamloze dozen ongebreideld in het landschap verschijnen. Maar ruimte is een schaars goed dat je maar één keer kunt weggeven; landschap is niet ‘aan de rol’ te koop. Het College van Rijksadviseurs (CRa) stelt in zijn advies over (X)XL verdozing dat de ontwikkeling van grote bedrijfshallen veel minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler moet plaatsvinden. Benut daarom bestaande bedrijventerreinen en verbied bouwen op maagdelijk landschap. Waardevol landschap moet vrijgehouden worden van verstedelijking. Het CRa verwijst daarbij naar de Groenblauwe mantel van Noord-Brabant waarin landschappelijke waarden worden beschermd. Volgens het CRa moet een hoger bestuursniveau, zoals de provincie of het Rijk, de regie nemen. Die partijen moeten gaan besluiten waar in Nederland nog logistiek vastgoed mag worden gebouwd en daartoe strengere eisen  stellen.