Colleges Landschap met Dirk Sijmons

05-09-2019

Op 15 oktober gaat de zevendelige reeks openbare colleges 'Landschap met Dirk Sijmons' van start. De colleges worden, telkens met coreferenten, maandelijks gehouden in Utrecht. Aanmelding voor deelname is nu geopend. Dirk Sijmons is emeritus hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft, heeft een lange staat van dienst en toont zich in zijn publicaties nauw betrokken bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in het landschap. Hij stelt vragen als: wat is er gebeurd met het Nederlandse landschap en wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? Hoe wordt de energietransitie zichtbaar in het landschap? Hoe zetten we de traditie van zelf land maken op een goede manier voort? En is er nog aandacht voor het landschap in de politiek? Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de site van Architectuur Lokaal.