De toekomst van Nederland volgens de rijksbouwmeester

07-05-2020

In april presenteerde rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn essay ‘De toekomst van Nederland’. In een interview met De Volkskrant geeft hij een toelichting hierop. Alkemade stelt dat grote zorgen, zoals de huidige coronacrisis, ook maatschappelijke winst op kunnen leveren. Alkemade beschouwt zich als schaamteloos optimistisch en ziet daarom op termijn vooral ook winst aan de horizon gloren. Het is volgens hem daarbij de kunst om dat wat we moeten veranderen te koppelen aan wat we willen veranderen. Maar het is een valkuil om kortetermijnoplossingen na te streven. De stikstofcrisis is daar een voorbeeld van en die laat zien wat er gebeurt als sober en doelmatig beleid niet gekoppeld wordt aan visie. In zijn essay geeft Alkemade aan dat de coronacrisis een kwetsbaarheid aan het licht brengt, die aangeeft dat we de balans tussen cultuur en natuur moeten hervinden.