Green Deal Voedselbossen ondertekend

30-11-2018

Donderdag 23 november tekenden de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in het provinciehuis Lelystad de Green Deal Voedselbossen. Een voedselbos is opgebouwd uit vier tot negen vegetatielagen met vooral meerjarige eetbare soorten. Bomen worden ingepast in landbouwsystemen om het landschap aantrekkelijker voor biodiversiteit te maken en de productie klimaatbestendiger en diverser. Verschillende Natuur en Milieufederaties zijn in hun eigen provincie actief om voedselbossen op de kaart te zetten. Zo heeft de Brabantse Milieufederatie het platform voedselbossen opgezet om de komende vijf jaar 70 hectaren voedselbos te realiseren. De Natuur en Milieufederatie Utrecht ondersteunde bij de aanplant van een voedselbos in Breukelen door het werven van vrijwilligers. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is het project 'Proeftuin Agroforestry' gestart met 5 ondernemers, uiteenlopend van agrariĆ«rs en fruittelers tot eigenaren van een zorginstelling, om in 2019 circa 10 hectare agroforestry en voedselbos te realiseren.

Meer info lees je hier.