Groene burgerinitiatieven in beeld

07-01-2019

Wageningen Environmental Research (WER) heeft een methode ontwikkeld om alle groene burgerinitiatieven in beeld te brengen. Hiermee kan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de impact van deze initiatieven analyseren voor de evaluatie van het Natuurpact en de Balans van de Leefomgeving. Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Haaksbergen, Roosendaal, Tiel en Utrecht. Groene burgerinitiatieven zijn initiatieven waarbij (georganiseerde) burgers de belangrijkste en vaak initiƫrende actor zijn om natuur en landschap te realiseren, te beschermen en/of te beheren. Uit het onderzoek blijkt dat de groene burgerinitiatieven in de vier gemeenten vooral focussen op doelen voor gebruik en beleving en minder vaak een focus op natuurbescherming hebben. De initiatieven dragen volgens de initiatiefnemers vooral bij aan de sociale cohesie en aan het vergroten van natuurbewustzijn. Het gemiddeld aantal actief betrokken burgers bij een initiatief varieert van 13 tot 21. Ten slotte blijken gemeenten een belangrijke rol te spelen voor burgerinitiatieven als subsidieverlener, ecologische kennisleverancier en stimulator.

Meer inforamtie vind je hier.