Groene vrijwilligers van de toekomst

03-07-2018

De nieuwe groene vrijwilliger wil actief benaderd worden voor kortlopende groene acties, bij voorkeur in zijn eigen buurt. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek dat Motivaction deed naar de groene vrijwilliger van de toekomst. Doel van het onderzoek was te verkennen welke nieuwe sociale doelgroepen kansrijk zijn voor groen vrijwilligerswerk en hoe deze doelgroepen het beste te bereiken zijn. Vooral groene buurtinitiatieven blijken een belangrijke bron voor groen vrijwilligerswerk. Drie à vier op de tien nieuwe groene vrijwilligers is ook geïnteresseerd in activiteiten zoals het tellen van dier - en plantsoorten, het onderhouden van groen zoals het beheer van landschapselementen en het werken in natuureducatiecentra of het organiseren van natuurexcursies. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de directie van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’,  een initiatief van LandschappenNL, SoortenNL en IVN met betrokkenheid van BoerenNatuur.nl, IPO en LNV. Ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn betrokken bij de uitwerking.

Bekijk hier het onderzoek.