Herstel begint bij het kunnen lezen van het landschap

14-10-2020

Met zijn promotieonderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Twentse landschap laat Harm Smeenge zien welke kansen de ontstaansgeschiedenis biedt voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied. Tijdens zijn onderzoek heeft hij gewerkt aan een nieuwe methode om de ontwikkelingen van het landschap vanaf de ijstijd tot heden te reconstrueren. Nieuw is dat niet wordt uitgegaan van een vaste rangorde van landschapsvormende factoren, maar van een weging die per tijdsperiode verschilt. Hierbij stond de wisselwerking tussen aarde, de natuur en de mens centraal. Het onderzoek geeft inzichten in de keerpunten die in de afgelopen 15.000 jaar hebben plaatsgevonden.

Smeenge benadrukt de noodzaak om bij dergelijk onderzoek over de grenzen van de vakgebieden heen te kijken en landschap voortdurend op verschillende schaalniveaus te onderzoeken. Een beter begrip van de achtergronden van de hedendaagse problemen zorgt ook voor een beter landschapsbeheer. Dat dit werkt blijkt uit de praktijktoepassing in diverse natuurgebieden in Gelderland, Overijssel en Drenthe die parallel aan het promotieonderzoek bij de Bosgroepen heeft plaatsgevonden.