Het Nederlandse landschap over honderd jaar

11-12-2019

Wageningen University & Research heeft een toekomstvisie voor Nederland in 2120 gepubliceerd, waarin economische ontwikkeling en een natuur-inclusieve samenleving hand in hand gaan. De toekomstvisie houdt rekening met de bijzondere kenmerken van verschillende deelgebieden in Nederland. Tevens wordt een slimme combinatie uitgewerkt van de grote veranderopgaven: energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. In het toekomstbeeld worden de stedelijke omgeving en het agrarisch landschap dooraderd met blauwgroene landschapselementen, zoals groenbuffers langs rivierstromen en stedelijke bossen. Dit maakt het landschap niet alleen visueel aantrekkelijk, het vergroot het areaal natuur, bos en open water, het vergroot de biodiversiteit en laat ons profiteren van ecosysteemdiensten. Zo levert het verkoeling, vruchtbare bodems en mogelijkheden voor recreatie.