Hoe is het leven in jouw regio?

12-12-2019

Wie wil weten hoe het is gesteld met de kwaliteit van leven in zijn of haar regio kan terecht bij een nieuwe website van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft deze interactieve website ontwikkeld met Telos als een eerste stap in de monitoring van de brede welvaart op regionaal niveau. De site ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ toont een regioprofiel met 11 thema’s die van invloed zijn op de kwaliteit van leven. Landschap is niet als afzonderlijk thema opgenomen. Onder het thema ‘Milieu’ worden wel zaken als afstand tot openbaar groen, lichtbelasting, geluidshinder weergegeven.