Ideeën voor ontwikkelen Knardijk gevraagd

21-01-2019

Onder het motto dat de Knardijk van en voor ons allemaal en altijd in ontwikkeling is, doen de provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Lelystad en Zeewolde een oproep aan bewoners en organisaties om ideeën aan te leveren over nieuwe gebruiksvormen voor deze bijzondere dijk. De Knardijk scheidt zuidelijk en oostelijk Flevoland. De dijk heeft een cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarde. Hoewel de dijk nog altijd van belang is bij een overstroming, is de functie als regionale waterkering in 2016 komen te vervallen. Dat biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Tot en met het eerste kwartaal van 2019 kunnen ideeën worden ingestuurd. Daarbij wordt een uitwerking van realisering verwacht, inclusief verantwoordelijkheid voor de financiering.

Meer informatie vind je hier.