Koe mag zonder aparte vergunning de wei in

22-04-2020

Boeren die hun vee in de wei willen laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig. Hiervan was sprake in het kader van de Natuurbeschermingswet, maar de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies hebben geoordeeld dat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. De provincies volgen het advies van de Commissie Remkes dat stelt  beweiden niet kan leiden tot meer uitstoot dan al in de stalvergunning is beoordeeld. Een afzonderlijke vergunning voor het beweiden zou dan dubbel zijn. Beweiding is daarmee feitelijk erkend als een normaal onderdeel van een veehouderijbedrijf. Nederlanders hechten eraan dat er vee in het landschap aanwezig en zichtbaar blijft.