Kosten natuur en landschap gestegen

26-08-2020

Het Compendium voor de Leefomgeving meldt dat de netto kosten van natuur en landschap in 2017, het meest recente meetjaar, € 908 miljoen bedroegen. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van het voorgaande jaar. Een groot deel van de kosten is besteed aan grondverwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen. De overheid financierde het merendeel, 64%, tegenover 36% door particuliere organisaties.