Landbouwgrond kopen om landschap te herstellen

28-11-2019

De coöperatie Land van Ons wil door aankoop van een groot deel van het landbouwareaal de biodiversiteit en het landschap in Nederland gaan herstellen. Op de aangekochte gronden wil de coöperatie de vitaliteit van de grond herstellen en landschapselementen zoals heggen, houtwallen en bomen worden aanplanten. De aangekochte gronden komen onder voorwaarden weer beschikbaar voor extensieve landbouw en de duurzame voedselvoorziening. De coöperatie heeft als doel 15% van alle Nederlandse landbouwgrond te kopen.