Landelijke discussie bomen langs wegen

13-05-2019

Bomen die dicht langs wegen staan krijgen steeds meer aandacht. De discussie rond de kap van monumentale eiken langs de N319 heeft er voor gezorgd dat de provincie Gelderland met minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in gesprek wil over het kappen van bomen langs wegen. Het vrijmaken van obstakels van bermen is landelijk veiligheidsbeleid, maar heeft grote gevolgen voor het landschap. Daartegenover staat het veiligheidsaspect en het respect voor verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. De provincie Gelderland stelde daarom met ondersteuning van Tauw een werkwijze ‘Omgaan met bomen langs wegen’ vast.

Meer informatie vind je hier.