Landschappen om te koesteren

31-01-2017

Onder deze titel verscheen op 25 januari in Trouw een verdiepingsartikel over het gebrek aan bescherming voor landschappen in Nederland. Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL, geeft er in aan dat ondanks de ondertekening van de Europese Landschapsconventie Nederland geen gevolg geeft aan het hierin vastgelegde recht van burgers op bescherming van het landschap. Hij wijst er op dat het Landschapsobservatorium daar verbetering in kan aanbrengen en burgers bewust kan maken van de ontwikkelingen en overheden kan aanzetten tot een samenhangend landschapsbeleid. Eric Luiten geeft aan dat juist omdat er zich nu grote veranderingen in het landschap voltrekken er grote behoefte is aan dergelijk beleid. Ook het aanvalsplan van Natuurmonumenten sluit goed aan bij deze oproepen.  

Bekijk hier het artikel in Trouw.