Landschapselementen in perceelsregistratie

15-03-2019

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in haar registratiesysteem een extra referentie-laag voor landschapselementen toegevoegd. In deze laag moeten de landschapselementen worden aangegeven waarvoor subsidie in het kader van Agrarisch natuur en landschapsbeheer wordt ontvangen. De agrarische collectieven en hun deelnemers moeten zorg dragen voor een goede intekening, waarna de RVO deze controleert. De aanpassing is gedaan omdat de Europese Commissie een goede verantwoording van het subsidieproces eist. Op deze manier wordt een klein deel van de landschapselementen in Nederland nu geregistreerd. Het betreft elementen met de gewascodes voor hout, water en riet.

Meer informatie vind je hier.