Landschapspark Zuidvleugel,

10-09-2018

In het advies Landschapspark Zuidvleugel (juli 2018) beveelt Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland, Harm Veenenbos aan om een groenblauwe hoofdstructuur te verankeren in ruimtelijk beleid. In de uitwerking moet volgens hem worden voortgebouwd op de cultuurhistorie en identiteit van Zuid-Holland. Volgens Veenenbos is na de decentralisatie van het ruimtelijk beleid sprake van een scheiding van het beleidsveld verstedelijking en landschap. In zijn advies pleit hij voor verbinding van die twee beleidsvelden. Volgens het advies loopt het landschap in de hoogstedelijke zone van de provincie achter in kwaliteit en zijn versnippering, verrommeling en sleetsheid belangrijke bedreigingen voor het vestigingsklimaat. Concrete voorbeelduitwerkingen worden voorgesteld voor de Oude Rijn met Leiden, de Schie/Vliet met Den Haag en voor het Getijdepark met Dordrecht.

Meer info leest u hier.