Manifest Brabants Mozaïek in Ontwikkeling

14-01-2019

Negen partijen hebben op 10 januari 2019 een manifest over de grote ruimtelijke transities in Brabant aangeboden aan Provinciale Staten. Zij willen de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie gebiedsgericht en ‘grensontkennend’ aanpakken door gezamenlijk beleid, instrumenten, investeringen en menskracht voor in te zetten. Verstedelijking, landbouw en recreatie, de energietransitie en infrastructuurplannen hebben impact op de waardevolle landschappen. De Manifestpartners zijn: ZLTO, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie, Brabants Particulier Grondbezit (BPG), vijf grote Brabantse gemeenten (B5) en VNO-NCW. Het manifest wordt ook ondersteund door de gemeenten van Brabant via de 4 regio’s en door Brabant Water. De Manifestpartners met hun brede achterban verwachten een aantrekkelijk landschap te creëren door afwisseling van functies en door de verschillende transities met elkaar te verbinden en daarmee de grote economische betekenis van Noord-Brabant te stimuleren.

Meer informatie vind je hier.