Meetmethode bedreigt coulissenlandschap

29-06-2017

Enkele gemeenten, LTO en Agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek vinden de huidige meetmethode voor de landbouw een bedreiging voor het landschap. De methode geeft een vertekening van de beteelbare oppervlakte, waarvoor boeren Europese subsidie ontvangen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Omdat de oppervlakten met schaduw van landschapselementen zoals houtwallen niet wordt meegeteld bij de subsidiabele hectares van boeren, gaan deze uit voorzorg extra kort snoeien. Dat is uiteraard zeer schadelijk voor het betreffende element. Met een goede meetmethode zoals het Kadaster die hanteert, zouden dergelijke voor alle partijen ongewenste praktijken voorkomen kunnen worden.

Achterhoeks landschap dreigt drastisch te veranderen