Monitoring essentieel voor omgevingsvisie

08-11-2018

De Commissie m.e.r. (milieu effect rapportage) heeft het aangepaste milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Noord-Brabant beoordeeld. Met het rapport is voldoende milieu-informatie beschikbaar gekomen om een besluit te kunnen nemen over de Omgevingsvisie. Monitoring blijkt essentieel om in de toekomst tijdig bij te sturen als het halen van doelen en ambities tegenvalt.

Meer info leest u hier.