Motie tegen verdozing van het landschap

05-12-2019

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid een motie aangenomen om paal en perk te stellen aan de toename van het aantal grote bedrijfshallen voor logistieke bedrijven. De motie tegen de zogeheten verdozing van het landschap was ingediend door CDA en ChristenUnie. In de motie wordt erkend dat dergelijke logistieke hallen zorgen voor werkgelegenheid. Maar op sommige plaatsen treden ongewenste effecten op. Daarbij gaat het niet alleen om verdozing van het landschap maar ook om aantasting van de leefbaarheid en verdringing van lokale MKB-bedrijven. De motie verzoekt de regering, in samenspraak met provincies en gemeenten, te komen met een reactie op het advies van het College van Rijksadviseurs ‘XLverdozing – Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler’.