Nationale Landschap Enquête

15-03-2019

Natuurmonumenten heeft enquête over het landschap gehouden onder ruim 45.000 mensen. Uit deze grootste publieksraadpleging over ons landschap ooit, bleek dat 81% van de deelnemers zich zorgen maakt om het landschap. De deelnemers werd ook gevraagd hun directe woonomgeving met een cijfer te beoordelen. Gemiddeld kwam daar een 7,5 uit. Maar er zijn wel aanzienlijke regionale verschillen, waarbij met name de Randstad lager scoorde. 92% vindt dat de overheid als eerste verantwoordelijk is voor bescherming van natuur en landschap. De enquête is opgesteld en verwerkt door Wageningen Environmental Research.

Meer informatie vind je hier.