Natuur- en landschapsbeleid van gemeenten in Brabant

12-02-2018

Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap heeft het gemeentelijke natuur- en landschapsbeleid in Noord-Brabant onderzocht. De resultaten van een enquête waaraan 47 van de 64 gemeenten hebben deelgenomen zijn in te zien een rapport dat is te downloaden via de site van het Brabants Landschap. In het onderzoek komen de onderwerpen beleid, burgerparticipatie, financiën en uitvoeringsgerichte maatregelen aan bod. De papieren publieksversie was tevens uitgedeeld aan deelnemers van het symposium ‘Koester het Brabantse Landschap’, dat het Brabants Landschap op 7 februari heeft georganiseerd met Natuurmonumenten en de provincie.