Nederlander gelukkigst aan het strand, op de hei of in de duinen

17-11-2020

In groene gebieden voelen mensen zich gelukkiger dan in bebouwde gebieden. Er zijn daarbij aanzienlijke verschillen bestaan tussen de diverse typen groene gebieden: in de duinen, aan het strand en op de hei zijn mensen gelukkiger dan in parken en het agrarisch gebied.

In een grootschalig burgeronderzoek heeft Wageningen Environmental Research op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht of het geluksgevoel verschilt per type gebied waarin men zich bevindt. Deelnemers aan het onderzoek beantwoordden via de app HappyHier gemiddeld 25 keer de vraag hoe gelukkig zij zich op dat moment voelen. Dat gebeurde zowel als ze zich buiten bevonden, als in huis en op het werk.

Hieruit bleek dat Nederlanders zich aan de kust en in gebieden met lage natuurlijke begroeiing, zoals de hei, gelukkiger voelen dan in parken en het agrarische gebied. Volgens de onderzoekers betekent dit dat het bevorderen van bezoeken aan meer natuurlijke gebieden buiten de stad een middel is om het mentale welzijn van de bevolking te vergroten.

Er deden meer dan 4000 mensen mee aan het onderzoek, die samen meer dan 100.000 keer de korte vragenlijst hebben beantwoord. Om conclusies te kunnen trekken, zijn statistische analyses uitgevoerd waarbij de onderzoekers corrigeerden voor andere factoren die de gelukstoestand kunnen beïnvloeden, zoals het zich binnen of buiten bevinden, de activiteit die men beoefent, het gezelschap waarin men verkeert en de weersomstandigheden.