Nederlanders bezorgd over verlies agrarisch landschap

11-09-2020

Onderzoek van Direct Research, in opdracht van LTO Nederland geeft aan dat Nederlanders zich zorgen maken over de krimp van het groene landschap. Ruim driekwart van de 1560 deelnemers van het onderzoek ziet boeren en tuinders als cruciaal voor het Nederlandse platteland en vindt bescherming van het cultuurlandschap noodzakelijk. Dat landschap staat echter onder druk. Door industrie, zoals datacentra en logistieke warenhuizen, zonneweides en woningbouw buiten de bebouwde kom veranderen groene gebieden in grijs. De afgelopen 30 jaar is bijna 190.000 hectare, of bijna een tiende, van het landbouwareaal verdwenen.