Nieuw Europees landbouwbeleid biedt kansen voor klimaat, bodem en biodiversiteit

02-10-2018

Volgens Het Louis Bolk Instituut (LBI) kan met het nieuwe landbouwbeleid dat de Europese commissie dit voorjaar presenteerde zo’n 20% van de doelen voor klimaat, bodem en biodiversiteit bereikt worden. LBI baseert dat op een studie die samen met Wageningen Environmental Research is uitgevoerd in opdracht van de vaste Kamercommissie voor landbouw. De realisering van de milieudoelen is sterk afhankelijk van de Nederlandse invulling van het Europese landbouwbeleid en de deelnamebereidheid van boeren bij vrijwillige maatregelen. In de studie zijn 4 scenario’s doorgerekend. De impact op het landschap is in de studie niet meegenomen.

Meer info lees je hier.