Nieuwe Kaart van Nederland

21-06-2018

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft het initiatief genomen om de Nieuwe Kaart van Nederland nieuw leven in te blazen en te actualiseren. De kaart moet daarmee een goed overzicht bieden van geplande ruimtelijke ontwikkelingen. Een portaal waarin je in één oogopslag inzicht krijgt in welke plannen er zijn op het gebied van wonen, werken, water, natuur, infrastructuur. Dat is volgens het College van Rijksadviseur (CvR) nodig om grip te houden op de omvangrijke opgaven op het gebied van energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, die grote impact hebben op de beperkte ruimte in Nederland. Het CvR heeft samen met RIGO (Research Instituut Gebouwde Omgeving) en de Provincie Zuid-Holland de stichting ‘De Nieuwe Kaart van Nederland’ opgericht. Om de kaart te completeren roepen zij overheden, potentiële gebruikers en iedereen die over relevante informatie beschikt op om een bijdrage te leveren. Het fenomeen Nieuwe Kaart van Nederland is niet nieuw. In 2010 is het updaten hiervan gestopt omdat het toenmalig ministerie van VROM de enige geldschieter was en dat geld destijds niet meer op kon brengen.