Nieuwe omgevingswet slecht voor kwaliteit

08-11-2018

De Federatie ruimtelijke kwaliteit stelt dat de nieuwe omgevingswet grote risico’s inhouden voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het rijk borgt alleen veiligheid en gezondheid. De verantwoordelijkheid voor een goede omgevingskwaliteit is geheel bij de gemeenten gelegd, zonder één enkele specifieke eis of norm. Ook de knip in de bouwvergunning kan slecht uitpakken. Nadat een gemeente de technische vergunning al heeft verleend wordt het heel lastig om in het vervolg de aanvraag op basis van ruimtelijke aspecten nog af te wijzen. In het proces dat initiatiefnemers moeten volgen om tot een goede omgevingskwaliteit te komen, ontbreken wettelijke randvoorwaarden met betrekking tot transparantie, openbaarheid, vakmanschap, betrokkenheid, oog voor het publiek belang. Aldus de Federatie ruimtelijke kwaliteit.

Meer info vindt u hier.