Noord-Holland beschermt 32 bijzondere landschappen

26-10-2020

In de nieuwe omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland zijn 32 landschappen aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. De omgevingsverordening NH2020 is op 23 oktober vastgesteld door provinciale staten. Van deze bijzondere landschappen is aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden er aanwezig zijn, samengevat met het begrip ‘kernkwaliteiten’.

Het is aan gemeenten, woningcoöperaties of andere initiatiefnemers om plannen te maken die passen binnen deze regels. De provincie geeft dan aan (bijvoorbeeld via een zienswijze) of plannen voldoen aan de omgevingsverordening. Om ontwikkelingen die zijn toegestaan goed in te passen in het landschap, is een leidraad toegevoegd aan de omgevingsverordening. In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. De provincie wil ontwikkelingen als woningbouw en windenergie mogelijk maken en het waardevolle Noord-Hollandse landschap beschermen. De 21 nu geldende provinciale verordeningen zijn samengevoegd tot 1 verordening. Hierdoor is het makkelijker geworden om te zien welke regels waar gelden. Bij de omgevingsverordening zit een digitale kaart waarbij de regels direct in beeld komen op een specifieke locatie. De nieuwe verordening gaat half november 2020 in.