Noord-Holland gaat tuinwallen subsidiëren

07-01-2019

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor tuinwallen op Texel. Voor de periode 2019-2024 is jaarlijks € 320.000 beschikbaar. Tuinwallen zijn perceelsafscheidingen die bestaan uit gestapelde plaggen van het naastliggende land. Ze zijn onder meer bedoeld om de schapen op het eigen perceel te houden. Op de tuinwallen groeien soms zeldzame planten. Ze hebben waarde voor het landschap en de biodiversiteit in het gebied. De tuinwallen zijn net als de karakteristieke Texelse schapenboeten bepalend voor de cultuurhistorische identiteit van Texel. De schapenboeten zijn zelfs beschermd als rijksmonument en komen in aanmerking voor restauratiesubsidie.

Meer informatie vind je hier.