Omgevingswet op gespannen voet met Europees Landschapsverdrag

25-03-2019

De nieuwe omgevingswet die in 2021 zal worden ingevoerd bevat regels om de fysieke leefomgeving te beschermen en te benutten. Daaronder valt ook landschap, maar de wet bevat geen regels over bescherming en benutting van landschap. Dat is in strijd met het Europese recht: de Europese landschapsconventie eist nationale regels en maatregelen. Dat concluderen Wageningse onderzoekers in het rapport ‘Natuur en Landschap in de omgevingswet’.

Meer informatie vind je hier.