Omgevingswet uitgesteld

08-04-2020

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen laat de Eerste en Tweede Kamer weten dat het niet haalbaar is om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Volgens haar zijn de extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk die de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus momenteel van provincies, gemeenten en waterschappen vragen, maken dat niet realistisch. Na overleg met de bestuurlijke partners zal de minister het parlement meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum. Minister Van Veldhoven bespreekt met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan.