Oproep voor landschapstoets in Friesland

16-01-2020

It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieufederatie willen dat de provincie duidelijke doelen voor het landschap omschrijft waaraan ruimtelijke plannen kunnen worden getoetst. Zij stellen dit in een reactie op de ontwerp-omgevingsvisie van de provincie Fryslan. Op die manier willen de natuurclubs voorkomen dat het Friese landschap verder verrommelt en het ruimtelijk beleid versnippert. Om de landschapsdoelen te kunnen formuleren moeten eerst de kernwaarden van de verschillende landschappen worden benoemd en op kaart vastgelegd. Die waarden dienen systematisch meegewogen te worden in nieuwe plannen. Aldus de drie natuurorganisaties.