Overheidsgrond inzetten voor maatschappelijke doelen

06-10-2017

Overheden hebben ongeveer 30% van de grond in Nederland in bezit. Onderzoekers van WER (Wageningen) geven aan dat deze gronden nu nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving bieden. Daarbij valt te denken sociaal bosbeheer, aanleg tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte. In hun publicatie wijzen ze tevens op het betrekken van gemotiveerde vrijwilligers bij beheer en monitoring om maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Meer informatie